Złożenie zamówienia na stronie www.przewozyeuropost.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz regulaminów wybranego Partnera. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stroni oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług , chyba że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

Firma F.H.U. EUROPOST może sprawdzić, czy przesyłka odpowiada oświadczeniu nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu. Sprawdzenie dokonuje się w obecności nadawcy a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe, przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób poproszonych do tej czynności. Wynik sprawdzenia umieszcza się w protokole. W razie stwierdzenia niezgodności z zawartością zadeklarowana przez Zleceniodawcę lub listem przewozowym , koszt sprawdzenie, odesłania przesyłki ponosi Zleceniodawca. Zabrania się wkładania do przesyłek wszelkich wyrobów tytoniowych, alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Stwierdzenie w przesyłce ww. artykułów ulegają konfiskacie oraz zniszczeniu.

F.H.U. EUROPOST zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, podwykonawcom, partnerom.
Przesyłkę należy zapakować w solidne i bezpieczne opakowanie o regularnych kształtach, tzn. dołożyć wszelkich starań, aby uniemożliwić jej uszkodzenie. Wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego powinna być dostosowana do wagi i charakteru przewożonego towaru. Z opakowania zewn. należy usunąć wszystkie stare oznaczenia, napisy, naklejki a w szczególności stare listy przewozowe. Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy przesyłki. Należy zapobiec przemieszczaniu się przedmiotów wewnątrz paczki. Dno i górna cześć opakowania powinna być dodatkowo usztywnione i wzmocnione. Przesyłka powinna być opisana gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie ,,OSTROŻNIE SZKŁO”, ,,GÓRA/DÓŁ” , ,,NIE PRZEWRACAĆ”.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkła, ceramiki, porcelany, wyrobów z elementami szklanymi, zastaw, naczyń ,słoików, perfum a także żywności. W przypadku gdy z paczki zacznie wyciekać płyn lub będzie wydzielać nieprzyjemny zapach/odór zostanie zutylizowana i reklamacja nie zostanie uwzględniona.

F.H.U. EUROPOST nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.

Zasady pakowania paczek :

 • paczki najlepiej przygotować o wadze max. 30 kg
 • paczka do 30 kg kosztuje 35 £ lub 200 zł – paczka standardowa o wymiarach, gdzie suma boków nie przekracza 170 cm np. 60x60x50 cm
 • przesyłka powyżej rzeczywistej wagi 30kg doliczana jest opłata za każdy kilogram funt lub jego równowartość. Paczka nie może być cięższa niż 50kg.
 • paczka gabarytowa kosztuje 10£ dodatkowo od ceny standardowej
 • przesyłka standardowa o długości przekraczającej 150cm (jeden z 3 boków) będzie traktowana jako przesyłka gabarytowa i będzie doliczana opłata 50zł/10£.
 • paczki pakuj w karton. Nie używaj folii streczowej ani sznurka, inaczej spakowana paczka jest paczką niestandardową i może być doliczona opłata za niestandard w wysokości 5£
 • torby, walizki to paczki niestandardowe i za nie naliczana jest opłata w wysokości 5£
 • jeśli wysyłasz kilka paczek pod jeden adres zaadresuj każda z nich oddzielnie
 • zaadresuj dokładnie paczkę pisząc na niej swój adres jako nadawca i adres odbiorcy oraz numer kontaktowy
 • dobierz odpowiednio mocne opakowanie
 • sporządź spis zawartości paczki
 • wyroby spożywcze muszą być pakowane hermetycznie – wysyłasz na własne ryzyko!!!!
 • sprzęt elektroniczny w przesyłce zgłoś nam koniecznie
 • nie wolno wysyłać alkoholu i papierosów
 • każda paczka musi zawierać dokument celny CN22/CN23, czytelnie wypełniony i umieszczony w widocznym miejscu

Nasi Partnerzy DHL,DPD,FEDEX